PARC BOMBERS DE SANT ANDREU - BARCELONA
Parque visitado el 13/03/2013
día 13  desde Lliça d´Amunt  hasta Barcelona    recorridos 25 km.

Nota : La información relativa al parque se ha extraído del Mapa Censal publicada por la P.U.B. Plataforma Unitaria de Bomberos

PARC DE SANT ANDREU

Nomenclatura: Parc de Sant Andreu

Dirección: Av. Río de Janeiro, 68-72

Población: Barcelona Provincia: BARCELONA

Código Postal: 08016 Teléfono: 93 3592094 Fax: 93 256 25 83

Correo electrónico:

Año de construcción: 1985 Punto G. P. S.: 02º 10’ 55.98’’ E 41º 26’ 22.55’’ N

Superficie edificada en m2: 1.958 Nº de plantas: 4

Dispone de torre de prácticas:

Otros equipamientos: Patio de prácticas, aula de formación, gimnasio, dispensario.

Dotación total Parque: 100 Vehículos asignados: 11

 

 21 personas como DOTACIÓN  MÍNIMA DIARIA DE PERSONAL DE SERVICIO EN EL PARQUE

 

1

 

 

9

 

6  

3

 

1 1
 
SALIDA NORMALIZADA (vehículos y sus dotaciones ) PARA UNA INTERVENCIÓN ANTE UNA ALARMA DE INCENDIO CHARLIE EN TERCERA PLANTA (información proporcionada en el propio parque)

salida completa (tota la sortida) procedimiento actualmente normalizado

DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN Y EL CONTROL 

PROCEDIMIENTO NORMALIZADO  desde el año 2004

Ajuntament de Barcelona

 

BOMBERS

DE BARCELONA

 

FITXA D’INTERVENCIÓ

PROCOP 1.05

CONTROL D’INTERVENCIÓ

Nivell I

Rev.: 0

 

Juliol 2004

 

Full 1 de 4

TOTES LES INTERVENCIONS QUE REQUEREIXIN L’US D’EPR HAURAN

D’EFECTUAR-SE SOTA CONTROL.

 

Tot el personal que entri en Zona Calenta haurà d’estar equipat amb EPR i amb el vestuari adequat.

 

S’estableixen dos nivells d’intervenció:

 

Nivell 1

           

            - Desplaçament amb baixa possibilitat de desorientació e intervenció d’un sol Equip 

              d’Atac durant tota la intervenció   (Incendi de pis, local, etc...)

 

Nivell 2

            

            - Desplaçament amb possibilitat de desorientació.

            - Intervenció de més d’un Equip de Treball. (Incendi en soterrani, aparcament, vaixell,...)

 

 

CONTROL NIVELL 1

 

· NO ES IMPRESCINDIBLE NOMENAR ESPECIFICAMENT UN CONTROLADOR.

· NORMALMENT EL COMANDAMENT DE CONTROL SERÁ EL RESPONSABLE

DEL SECTOR EXTERIOR.

 HA D’ESTAR OPERATIU UN EQUIP SOS.

 

· La dotació del vehicle que efectuï la instal·lació d’atac i l’atac en Zona Calenta

inserirà totalment la placa d’identificació, prèviament complimentada, en la Taula de

Control.

 

· Posteriorment el Comandament de Control determinarà el lloc més adequat per a

ubicar la Taula de Control i disposarà un Equip SOS.

 

· El personal que surti de Zona Calenta, comunicarà al Comandament de Control

aquesta circumstància, recuperarà la placa de identificació de la Taula de Control, i

restarà a disposició del Comandament de Control.

 

A L’INICI DE LA INTERVENCIÓ

 

· Tots els membres de l’Equip de Treball, estaran equipats amb l’EPI adequat. Tots

els bombers del Tanc Lleuger (tot el personal que entrarà en Zona Calenta) inseriran

completament la placa d’identificació amb les dades personals omplertes (nº de

matricula, nom i pressió d’aire) en la Taula de Control.

 

· Es comprovarà la comunicació en canal directe amb el Comandament de la

Intervenció i amb el Comandament de Control.

 

 

Ajuntament de Barcelona

 

BOMBERS

DE BARCELONA

FITXA D’INTERVENCIÓ

PROCOP 1.05

CONTROL D’INTERVENCIÓ

Nivell I

Rev.: 0

 

Juliol 2004

 

Full 2 de 4

 

MANIOBRA DE CONTROL DE TREBALLS AMB EPR.

CONTROL NIVELL 1

 

Supòsit: Incendi en un habitatge sense columna seca

             Tren d’auxili:

 

 Vehicle

TSSP

Oficial

Sargent

Caporal

 Bomber

Conductor

    1 Tanc LLeuger

 

1

 

1

 3

1

   1 Tanc Pesant

   

 

1

 

 3

1

 1 Auto escala

 

 

 

 

 1

1

1  Ambulancia

1

 

 

 

 1

1

 

Desenvolupament:

 

TANC LLEUGER

 

           Oficial.- Dirigeix la maniobra

                                                                                         Walkie Canal Directe

Inspecció perimetral sinistre. Informació CECOB.

 

 

           Caporal.- Cap d'equip.        

                                         - Col·loca la placa d’identificació complimentada en la Taula de Control.     

                                         - Es dirigeix al punt d´atac

                                         - Controla l’atac al foc.

                                                                                          Walkie Canal Directe

Decideix el lloc d’accés a l’incendi. Dirigeix l’atac.

 

         

            Bomber 1 i Bomber 2.- Equip de treball (1).

                                         - Col·loquen la placa d’identificació complimentada en la Taula de

                                           Control (durant el desplaçament).

                                         - Es dirigeixen al punt d’atac amb el material necessari per a

                                           l’extinció.

                                                                                          Bossa material atac

                                                                                          Walkie Canal Directe

Obren accés a l’incendi. Deixen caure una mànega pel forat d’escala.

 

            Bomber 3 .- Instal·lació d’atac. Equip de treball (2)

                                       - Col·loca la placa d’identificació complimentada en la Taula de

                                         Control (durant el desplaçament).

                                       - Finalitzada la instal·lació de la línia d’atac restarà a disposició del

                                         comandament responsable del sector exterior (Zona Tèbia).

                                                                                          Dues mànegues de Ø25

Llença una mànega de Ø25 en el carrer. L’altra la deixa caure pel forat d’escala si

fos necessari. Connecta la línia i surt al carrer (instal·lació finalitzada).

 

Ajuntament de Barcelona

 

BOMBERS

DE BARCELONA

FITXA D’INTERVENCIÓ

PROCOP 1.05

CONTROL D’INTERVENCIÓ

Nivell I

Rev.: 0

 

Juliol 2004

 

Full 3de 4

 

           Conductor.-

                            - Finalitza la instal·lació d’atac per l’interior.

                            - Finalitza en cas necessari la instal·lació d’atac per l’exterior.

                            - Presuritza les línies d’atac.

                            - Manté comunicació pel canal directe amb la intervenció.

                            - Rep pel canal repetidor les indicacions del CECOB i en cas

                              necessari les comunica al Cap d’Intervenció.

                                                                                         Walkie Canal Directe

                                                                                         Manega de Ø25

Llança la mànega de Ø25 en el carrer. Connecta a bomba HP (Alta Pressió). Quan el

bomber 3 acabi la instal·lació posa en càrrega la línia.

 

 

TANC PESANT

            Sergent .- Alimentació i control

                            - Disposa l’alimentació dels vehicles.

                            - Organitza els equips de relleu i SOS amb els bombers 3,4,5,6,7 i 8.

                     

                            - Ubica la Taula de Control en el lloc més adequat per efectuar el

                              control Nivell 1 del personal.

                            - Controla el Sector Extern de l’incendi.

                            - En cas necessari nomena un controlador.

                                                                                         Walkie Canal Directe

Comunica amb el Caporal l’enviament d’un equip per a la ventilació i revisió de

l’escala.

 

 

            Bombers 4 i 5 .- Equip treball (3)

                            - Estableixen la línia d’alimentació

                            - Es col·loquen EPR i passen a disposició del Sg.

                            - Col·loquen la placa d’identificació complimentada en la Taula de

                              Control.

                                                                                          Walkie Canal Directe

                                                                                          Útils alimentació IPF 42

 

 

            Bomber 6.- Equip de treball (2)

                           - Ajuda a una possible instal·lació d’atac per l’exterior.

                           - Es col·loca EPR. i resta a disposició del Sg.

                           - Col·loca la placa d’identificació complimentada en la Taula de

                             Control.

                                                                                          Walkie Canal Directe

                                                                                          Maceta i escarpa o obreportes

Ventilació i revisió escala.

 

 

            Conductor.-

                          - Ajuda en l’alimentació del TLL

                                                                                           Mànega de Ø70

 

Ajuntament de Barcelona

 

BOMBERS

DE BARCELONA

FITXA D’INTERVENCIÓ

 

PROCOP 1.05

CONTROL D’INTERVENCIÓ

Nivell I

Rev.: 0

 

Juliol 2004

 

Full 4de 4

 - Es dirigeix al punt d’atac.

AUTOESCALA

        Bomber 7.- Equip de treball (4)

               - Instal·la la línia d’atac per l’exterior.

               - Es col·loca EPR i ocupa el seu lloc en punta d’autoescala (si no es

                 necessari l’atac extern passa a disposició del Sg. per a una

                 possible intervenció per l’interior).

              - Col·loca la placa d’identificació complimentada en la Taula de

                 Control (també si està en punta d’autoescala)

           Conductor.-

              - Emplaça l’autoescala.

              - Ajuda en la instal·lació de la línia d’atac exterior. Connecta la línia

                al TLL.

              - Maniobra l’autoecala.

 

 

AMBULÀNCIA

        Bomber 8.- Equip de treball (4)

              - Resta a disposició del Sg.

              - En cas necessari col·labora amb el TSSP en l’atenció d’afectats.

              - Si es sol·licitat per treballar en Zona Calenta, es col·loca l’EPR i

                 resta a disposició del Sg.

              - Col·loca la placa d’identificació complimentada en la Taula de

                Control.

       Conductor.-

              - Situa l’ambulància en la millor ubicació possible per a una

                evacuació urgent.

              - Resta en l’ambulància pendent de les comunicacions amb el

                CECOB no ateses pel conductor del TLL.

       TSSP.-

              - Resta en Zona Tèbia en contacte pel canal directe amb el Cap

                d’Intervenció en previsió de possibles actuacions tant en Zona

                Tèbia com en Zona Calenta.

             - Si la seva intervenció fos necessària en Zona Calenta es col·locarà

               EPR i actuarà amb el suport d’un equip de treball.

             - Col·loca la placa d’identificació complimentada en la Taula de

               Control.

                                                                                          Walkie Canal Directe

  EQUIP SOS

 

El Sergent, dins del personal que resta a la seva disposició, nomenarà un Equip SOS.

Aquest equip SOS estarà completament equipat, sense col·locar-se la màscara.

 

Ajuntament de Barcelona

 

BOMBERS

DE BARCELONA

FITXA D’INTERVENCIÓ

PROCOP 1.05

CONTROL D’INTERVENCIÓ

Nivell I

Rev.: 0

 

Juliol 2004

 

Full 5de 4

 

 
No hay constancia escrita del CONTROL D´INTERVENCIÓ  Nivell 2

DESCRIPCIÓN GRÁFICA (no oficial) PARA EL DESARROLLO DE LA MANIOBRA EN BARCELONA

    

            

                                             

 

 

 

pasar a  día 14 Martorell           volver a index